ก่อนเกษียณก็สุขใจ หลังเกษียนก็สุขสบาย

จุดเด่น

ก่อนเกษียณ

รับเงินคืนก่อนเกษียณรวมสูงสุด 12%*

หลังเกษียณ

รับเงินจ่ายคืนสูงสุดถึง ปีละ 40%*

รับเงินครบกำหนดสัญญา 100%*

รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุดถึง 937%* (ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มต้นทำประกันภัย)

รับความคุ้มครองชีวิตยาวนาน คนครบอายุ 90 ปี สูงสุดถึง 400%*

ทำได้ตั้งแต่อายุ 20-50 ปี

หมายเหตุ

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริฦษัทกำหนด

* เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่

 

ผจก.อัมพร แดนประกรณ์ (หนู)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายเมืองไทยประกันชีวิต สังกัดสำนักงานใหญ่

TEL : 099-3655965

Line : pianonuu

Emailamporn.d@muangthai.co.th

Pageอัมพร แดนประกรณ์ Muang Thai Life