ถึงจะมีเงินน้อย แต่ก็สร้างเงินออมได้

จุดเด่น

เริ่มต้น…สร้างเงินก้อนได้ง่ายๆ

เบี้ยไม่แพง แม้เริ่มทำงานก็ออมเงินก้อนได้

20 ปี สร้างเงินออมได้ถึง 120%*

ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น ระหว่างสัญญา สูงสุดถึง 120%*

ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้**

ทำได้ตั้งแต่ 1 เดือน – 60 ปี

สามารถชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตและชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

หมายเหตุ   :

* เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

**ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่

 

ผจก.อัมพร แดนประกรณ์ (หนู)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายเมืองไทยประกันชีวิต สังกัดสำนักงานใหญ่

TEL : 099-3655965

Line : pianonuu

Emailamporn.d@muangthai.co.th

Pageอัมพร แดนประกรณ์ Muang Thai Life