วางแผนรับบำนาญ เพื่อรีไทร์อย่างไร้กังวล

จุดเด่น

จ่ายเบี้ย ครั้งเดียว …..แต่รับบำนาญยาว จัดสรรเงินยามเกษียณอย่างเป็นระบบ

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงแค่ครั้งเดียว ไม่เป็นภาระผูกพันในอนาคต

รับเงินบำนาญสม่ำเสมอทุกปี ปีละ 12%* หลังเกษียณ

รับบำนาญไปจนถึงครบอายุ 85ปี

สามารถเลือกรับบำนาญได้ทั้งแบบรายเดือนหรือรายปี

สมัครง่ายๆไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ทำได้ตั้งแต่ อายุ 55-70 ปี

       หมายเหตุ :

* เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

ผู้ซื้อต้องแถลงสุขภาพเกี่ยวกับใบคำขอเอาประกันภัยและการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่

 

ผจก.อัมพร แดนประกรณ์ (หนู)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายเมืองไทยประกันชีวิต สังกัดสำนักงานใหญ่

TEL : 099-3655965

Line : pianonuu

Emailamporn.d@muangthai.co.th

Pageอัมพร แดนประกรณ์ Muang Thai Life