อุ่นใจได้ สุขใจด้วย รับบำนาญพร้อมใช้หลังเกษียณ

จุดเด่น

รับเงินบำนาญ ปีละ 12%(1) รวมสูงสุด 480%(2)

ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้(3)

ความคุ้มครองชีวิต ในช่วงก่อนรับบำนาญ 100%(4)

เลือกรับเงินบำนาญเป็น รายปีหรือรายเดือน ก็ได้

อายุรับประกันภัย 20-55 ปี

หมายเหตุ

(1) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาโดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี ไปจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี

(2) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มทำสัญญา

(3) เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกร

(4) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่

 

ผจก.อัมพร แดนประกรณ์ (หนู)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายเมืองไทยประกันชีวิต สังกัดสำนักงานใหญ่

TEL : 099-3655965

Line : pianonuu

Emailamporn.d@muangthai.co.th

Pageอัมพร แดนประกรณ์ Muang Thai Life