โครงการ ดี คิดส์ (D Kids Campaign)

เรื่องสุขภาพของลูกน้อย คือสิ่งที่พ่อแม่เป็นห่วงมากที่สุด

จุดเด่น

เก็ทง่าย ช่วยจ่ายส่วนเกิน ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลกรณีแอดมิดเหมาจ่ายในวงเงินเดียวสูงสุดถึง 5 ล้านบาท* ต่อครั้ง

เก็ทง่าย คุ้มครองตั้งแต่วัยเด็ก รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน-10 ปี

เก็ทง่าย ดูแลกันยาวๆ ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

* กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

คำถามที่พบบ่อย

Q: อายุรับประกันภัย และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
A: สามารถทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 10 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

Q: โครงการ ดี คิดส์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
A: โครงการ ดี คิดส์ เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ซึ่ง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าว ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) 

Q: ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม
A: หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากทำสัญญาวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 30 วัน
คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วันเนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

Q: เบี้ยประกันภัยของโครงการ ดี คิดส์  จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
A: เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

Q: โครงการ ดี คิดส์ คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่
A: คุ้มครองเหมาจ่ายตามจริง และสูงสุดไม่เกิน 60 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 180 วัน

Q: ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คืออะไร ?
A: ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเงินของลูกค้าโดยตรง หรือใช้สิทธิเบิกกับสวัสดิการอื่น ตลอดจนกรมธรรม์อื่น (ถ้ามี) ก็ได้  ซึ่งโครงการ ดี คิดส์ จะให้ความคุ้มครองความเสียหายส่วนที่เกินจากความรับผิดส่วนแรก ทั้งนี้ วงเงินที่กำหนดไว้จะเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่เลือก

Q: โครงการ ดี คิดส์ มีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ทุกแผนหรือไม่
A: โครงการ ดี คิดส์ มีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ทุกแผนค่ะ ทั้งนี้  วงเงินที่กำหนดไว้จะเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่เลือก

Q: โครงการ ดี คิดส์ คุ้มครองพื้นที่ใดบ้าง
A: พื้นที่ความคุ้มครองเฉพาะประเทศไทย ยกเว้น การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต้องอยู่ภายใน 90 วันของการเดินทางออกนอกพื้นที่ความคุ้มครองแต่ละครั้ง

Q: ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อโครงการ ดี คิดส์ หรือไม่
A: การตรวจสุขภาพนั้นจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 

Q: สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ 
A: สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่

 

ผจก.อัมพร แดนประกรณ์ (หนู)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายเมืองไทยประกันชีวิต สังกัดสำนักงานใหญ่

TEL : 099-3655965

Line : pianonuu

Emailamporn.d@muangthai.co.th

Pageอัมพร แดนประกรณ์ Muang Thai Life